Kapelle des Heiligen Karl von Boromäa

Keine Artikel gefunden.

Dvorní objekt Milosrdných sester sv. Karla Boromejského s kaplí Božského srdce Páně

Křížová čp.118/12
586 01 Jihlava

Öffnungszeiten:

Do kaple je vstup pouze přes budovu Křížová 12. Kaple je přístupná v rámci pravidelných mší svatých každé pondělí v 17 h. A jednou měsíčně v rámci komentovaných prohlídek organizovaných destinační společností Brána Jihlavy pro veřejnost. Termíny zde: #DoJihlavy na procházku

Eintritt:

Základní 100Kč

Snížené: 70Kč (děti 3-18 let, senioři, studenti do 26 let, držitelé ZTP průkazu)

Ein Mehrzweckgebäude mit einer Kapelle, das 1903-1904 für die Zwecke des Waisenhauses von Jihlava gebaut wurde und im einzigartigen Stil der Beuroner Kunstschule dekoriert ist.

Kaple svatého Karla Boromejského s oficiálním zasvěcením Nejsvětějšího Srdce Páně sloužila od svého vysvěcení v listopadu 1904 až do roku 1950, kdy byla odsvěcena, pro účely jihlavského sirotčince. Sirotčinec provozoval a vlastnil řád Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Víceúčelová budova s kaplí umístěnou v prvním patře byla vystavěna v historizujícím slohu novorománském, podle návrhu archtitekta Karla Wagnera.

Na sanktusníku kaple jsou výrazné prvky takzvané beuronské umělecké školy. Malby v kapli, v současné době skryté pod bílou přemalbou jsou vyvedeny taktéž ve slohu beuronské umělecké školy. K tomuto slohu odkazují i zdobení dlaždic na podestách schodišť, kování zábradlí, profilování dveřních výplní. Autorem tohoto konceptu výzdoby byl A. Österrecheir. Dlouhá léta po odsvěcení sloužila kaple k potřebám internátu střední zdravotnické školy.

Dnes je opět v majetku řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a v roce 2006 byla znovu vysvěcena jako kaple Božského Srdce Páně. Autorem návrhu novodobého oltáře je architekt Martin Laštovička. 22. května 2015 byla budova s kaplí prohlášena kulturní památkou ČR. O historii kaple je možné se více dozvědět na stránkách jihlavského architektonického manuálu zde: Kaple sv. Karla Boromejského | Objekty | Jihlavský architektonický manuál (jihlava.cz)

Do kaple je vstup pouze přes budovu Křížová 12. Kaple je přístupná v rámci pravidelných mší svatých každé pondělí v 17 h. A jednou měsíčně v rámci komentovaných prohlídek organizovaných destinační společností Brána Jihlavy pro veřejnost. 

Související akce

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Programy pro školy

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Landkarte