Kirche Mariä Himmelfahrt

Keine Artikel gefunden.

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Husovo náměstí 14
588 13 Polná

Öffnungszeiten:

duben - září / úterý - sobota 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
neděle a zasvěcené svátky 11:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Délka prohlídky cca 60 minut. Zahájení poslední prohlídky v 15:00 hod.

Eintritt:

Trasa A základní prohlídková trasa v chrámu:

Základní vstupné                                50,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                 30,- Kč/osoba

Trasa B prohlídka zvonice, expozice bytu zvoníka a vyhlídka z věže:

Základní vstupné                                50,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                 30,- Kč/osoba

(děti, studenti, senioři, ZTP a rodinné vstupné, tj. rodič + dítě do 15 let; prarodič + vnouče do 15 let)

Trasa C základní prohlídková trasa v chrámu rozšířená o zvonici, expozici bytu zvoníka a vyhlídku z věže:

Základní vstupné                              80,- Kč/osoba

Snížené vstupné                                50,- Kč/osoba

(děti, studenti, senioři, ZTP a rodinné vstupné, tj. rodič + dítě do 15 let; prarodič + vnouče do 15 let)

Barocke Perle von Polná

Monumentální stavba na Husově náměstí v Polné je vedle hradu a zámku dominantou města. Patří mezi nejnádherněji zdobené církevní stavby v celé České republice.

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700-1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bý­valého gotického kostela Matky Boží; ten byl v roce 1699 za tím účelem zbořen. Stavbu mariánského chrámu řídili Italové Jan a Pietro Spi­netti.

Stavba má půdorys trojlodní baziliky, věž sahá do výšky 63,5 m. Interiér je zdoben bohatou štukovou a freskovou výzdobou, která je dokladem dokonalé práce florentských mistrů.

Unikátní velké barokní varhany, dílo Davida Siebera z roku 1708, jsou pravděpodobně největšími dochovanými barokními varhany vyrobenými v českých zemích. Doplňují je menší, velmi vzácné varhany z konce 16. sto­letí na řemenový pohon.

Součástí kostela je Církevní muzeum.

Související akce

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Programy pro školy

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Landkarte