Schloss Luka nad Jihlavou

Keine Artikel gefunden.

Schloss Luka nad Jihlavou

Nádražní 1
588 22 Luka nad Jihlavou

Öffnungszeiten:

V současné době je zámek v soukromém vlastnictví a prohlídky nejsou možné. Převážnou část inventáře můžete shlédnout na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Eintritt:

Barokní stavba s rozsáhlým anglickým parkem byla postavena 1739 – 1747 Maxmiliánem Oldřichem hrabětem z Kounic na místě původního zámku zničeného Švédy za třicetileté války.

Zámek je v soukromém vlastnictví, periodicky jsou majiteli umožněny komentované prohlídky zámku i přilehlého parku.

Informace o možnostech a termínech prohlídek jsou zveřejňovány na FB profilu zámku.

Související akce

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Programy pro školy

Kein Artikel stimmt mit Ihrer Suche überein. Bitte versuchen Sie, den Filter zu löschen und von vorne zu beginnen.

Landkarte